157/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka

Částka: 065 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 19. prosince 1950 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 12. prosince 1950 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU