142/1950 Sb.Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)

Částka: 060 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 1950 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. října 1950 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU