108/1950 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. července 1950 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 1950 Nabývá účinnosti: 1. července 1950
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

Zákon

ze dne 13. července 1950,

kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

      Dekret presidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, se mění a doplňuje takto:


1. § 1 odst. 3 písm. a) zní:

"a)
na podniky, které jsou ve vlastnictví společenstev výdělkových a hospodářských, zřízených podle zákona č. 70/1873 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku ve vlastnictví družstev, zřízených podle §§ 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, a jsou jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které určí ministr výživy v dohodě s Ústřední radou odborů, Ústřední radou zemědělců republiky Československé a Ústřední radou družstev;".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU