18/1950 Sb.Zákon o zrušení osidlovacích úřadů

Částka: 009 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 1950 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. března 1950 Nabývá účinnosti: 15. března 1950
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18.

 

Zákon

 

ze dne 9. března 1950

 

o zrušení osidlovacích úřadů.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1.

 

(1) Osidlovací úřady v Praze a v Bratislavě a jejich orgány (oblastní osidlovací úřadovny a poradní sbory), jakož i ústřední komise pro vnitřní osídlení se zrušují.

 

(2) Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem vnitra přenést vyhláškou v příslušném úředním listě na národní výbory některé úkoly Fondů národní obnovy, souvisící zejména se správou a rozdělením konfiskovaného majetku. Výjimečně může takto přenést tyto úkoly, pokud by nemohly být vhodně obstarávány u národních výborů, na jiné orgány, zejména na ústřední úřady.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
§ 3.  
§ 4.  
§ 5.  
Zavřít
MENU