4/1950 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948

Částka: 002 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. ledna 1950 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. ledna 1950 Nabývá účinnosti: 14. září 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 80/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 16. listopadu 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

4.

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí

 

ze dne 4. ledna 1950

 

o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků

mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou,

podepsané v Praze dne 25. dubna 1948.

 

 

Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 163/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 22. prosince 1948 ratifikována presidentem republiky.

. . .

Zavřít
MENU