85/1950 Ú.l.IVyhláška o úpravě dodávek a odběru některého zboží, jímž obchoduje Velkodistribuční podnik

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 27. ledna 1950 Nabývá účinnosti: 7. února 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 70/1952 Ú.l. Pozbývá platnosti: 31. března 1952
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU