62/1950 Ú.l.IVyhláška o povinných výtiscích a jejich odevzdávání k účelům úředním nebo studijním

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 7. ledna 1950 Nabývá účinnosti: 25. ledna 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 45/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 19. června 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU