282/1949 Sb.Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 1949 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

282.

 

Zákon

 

ze dne 19. prosince 1949,

 

jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá

pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké

vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1.

 

Ustanovení § 5, odst. 1, poslední věty zákona ze dne 5. května 1948, č. 127 Sb., kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem, se mění a zní:

 

„Náhrada je splatná do 60 dnů po vydání výměru o náhradě."

 

§ 2.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
Zavřít
MENU