269/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 1949 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 54/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU