265/1949 Sb.Zákon o právu rodinném

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 1949 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 94/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU