263/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 1949 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/1952 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU