262/1949 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 24. prosince 1949 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. prosince 1949 Nabývá účinnosti: 24. prosince 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 74/1952 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU