232/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů

Částka: 073 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. listopadu 1949 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. října 1949 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 13/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 17. května 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

232.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 25. října 1949,

 

kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:

 

Čl. I.

 

Ustanovení § 2 vládního nařízení ze dne 22. února 1949, č. 35 Sb., o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, se mění a doplňuje takto:

 

1. V odstavci 1 se vkládají za slova: "vykonává všeobecný dohled na činnost podřízených národních výborů;" jako nový pododstavec tato slova:

 

"dbá o to, aby se církevní a náboženský život v kraji vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajišťuje tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání;".

. . .

Zavřít
MENU