198/1949 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl. nař. č. 181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. srpna 1949 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. srpna 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 65/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU