194/1949 Sb.Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. srpna 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 1949 Nabývá účinnosti: 1. října 1949
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

Zákon

ze dne 13. července 1949

o nabývání a pozbývání československého státního občanství      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část první

Nabývání státního občanství.

§ 1

Narozením

      (1) Dítě, které se narodí na území Československé republiky a jehož otec nebo matka je občanem, nabývá narozením státního občanství.

      (2) Dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státního občanství, jsou-li jeho otec i matka občany; dítě, které se narodí v cizině a jehož otec nebo matka je občanem, kdežto druhý z rodičů je cizincem, nabývá státního občanství, vysloví-li s tím souhlas krajský národní výbor na žádost toho z rodičů, který je občanem, žádost o souhlas může býti podána do jednoho roku od narození.
. . .

Obsah předpisu:
Část první - Nabývání státního občanství.
§ 1 - Narozením
§ 2 - Sňatkem
§ 3 - Udělením
§ 4 - Státoobčanský slib
Část druhá - Pozbývání státního občanství
§ 5 - Sňatkem
§ 6 - Propuštěním
§ 7 - Odnětím
§ 8 - Rodinní příslušníci
Část třetí - Příslušnost
§ 9  
Část čtvrtá - Ustanovení závěrečná
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU