184/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky

Částka: 055 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 1949 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. července 1949 Nabývá účinnosti: 21. července 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1961 Sb. Pozbývá platnosti: 2. května 1961
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU