143/1949 Sb.Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. června 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. května 1949 Nabývá účinnosti: 11. června 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 69/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU