107/1949 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu

Částka: 035 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 1949 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 1949 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

107

Vládní nařízení

ze dne 29. března 1949

o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu


      Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

      (1) Aby bylo zajištěno splnění úkolů pětiletého plánu, mohou býti činěna se zužitkovatelnými surovinami, polotovary, pomocnými látkami, výrobními prostředky (stroji, přístroji, nástroji, zařízeními a jejich součástmi), jakož i s jinými předměty, jichž není využito (dále jen "materiál"), opatření podle dalších ustanovení.

      (2) O materiálu podle odstavce 1 lze:

a)
uložiti uživatelům místností, budov nebo jiných nemovitostí, v nichž materiál jest, povinnost ve stanovené lhůtě jej hlásiti,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU