50/1949 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi

Částka: 019 Druh předpisu: Nařízení
Rozeslána dne: 8. března 1949 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 1. března 1949 Nabývá účinnosti: 1. února 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1954 Sb. Pozbývá platnosti: 17. května 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU