261/1948 Sb.Vyhláška o Umluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění

Částka: 096 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. prosince 1948 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. listopadu 1948 Nabývá účinnosti: 1. října 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

261

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 15. listopadu 1948

o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění


      Mezi republikou Československou a republikou Polskou byla ve Varšavě dne 5. dubna 1948 sjednána Úmluva o sociálním pojištění se Závěrečným protokolem.

      Tato úmluva a Závěrečný protokol byly schváleny vládou v její schůzi konané dne 13. dubna 1948 a dne 28. července 1948 byly ratifikovány presidentem republiky.

      Výměna ratifikačních listin byla provedena v Praze dne 15. září 1948.

      Úmluva se Závěrečným protokolem nabyla podle svého čl. 24. účinnosti prvním dnem měsíce, jenž následoval po výměně ratifikačních listin, t. j. dnem 1. října 1948.

      Text této Úmluvy a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)
. . .

Zavřít
MENU