257/1948 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. prosince 1948 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. října 1948 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1948
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 56/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 18. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU