163/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 1948 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. května 1948 Nabývá účinnosti: 9. května 1948
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 80/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 16. listopadu 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU