124/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. května 1948 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

124

Zákon

ze dne 5. května 1948

o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení


      Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Rozsah znárodnění

§ 1

      (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním hostinské a výčepnické podniky, pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob v podniku zaměstnaných nebo činných bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

      (2) V případě, že se v budovách, v nichž je provozován hotelový podnik, provozují mimo to též jiné podniky podle § 16 živnostenského řádu, na Slovensku podle § 23 živnostenského zákona, znárodňují se týmž dnem všechny podniky včetně hotelového podniku i tehdy, když náležejí různým majitelům nebo provozovatelům, pokud součet všech osob v těchto podnicích zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí obdobně.


§ 2

      V lázeňských místech se znárodňují týmž dnem bez ohledu na počet zaměstnanců hotelové podniky zařazené podle vládního nařízení ze dne 13. července 1939, č. 194 Sb., o třídění podniků hostinských živností s oprávněním k ubytování cizinců, nebo vládního nařízení ze dne 8. května 1936, č. 96 Sl. z., o třídění podniků hostinských a výčepnických živností s právem ubytovati cizince, do skupin A a B, a jiná ubytovací zařízení s náležitostmi těchto skupin, i když nemají živnostenského oprávnění podle § 16, odst. 1, písm. a) ž. ř. nebo podle § 23, odst. 1, písm. a) ž. z.
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Oddíl II - Náhrada
§ 11  
Oddíl III - Národní podniky a jejich
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Oddíl IV - Přechodná ustanovení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Oddíl V - Ustanovení trestní
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Oddíl VI - Účinnost a provedení
§ 23  
Zavřít
MENU