45/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. března 1948 Nabývá účinnosti: 14. dubna 1948
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU