12/1948 Sb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. února 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. ledna 1948 Nabývá účinnosti: 17. května 1948
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 96/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1978
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU