164/1947 Sb.Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy

Částka: 079 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. října 1947 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. srpna 1945 Nabývá účinnosti: 26. září 1945
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

164

Dohoda

o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy


      Jménem republiky Československé!

      Dne 8. srpna 1945 byla sjednána v Londýně tato dohoda:


Dohoda

sjednaná vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, vládou Spojených států amerických, Prozatímní vládou Francouzské republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců evropské osy


V Londýně dne 8. srpna 1945


      Poněvadž Spojené národy prohlásily opětovně svůj úmysl postaviti válečné zločince před soud;

      a poněvadž moskevská deklarace z 30. října 1943 o německých ukrutnostech v obsazené Evropě stanovila, že ti němečtí důstojníci, mužstvo a členové nacistické strany, kteří byli zodpovědni za spáchané ukrutnosti a zločiny, nebo se jich zúčastnili, budou posláni zpět do zemí, kde jejich ohavné činy byly provedeny, aby tam byli souzeni a potrestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí a svobodných vlád, které v nich budou vytvořeny;

      a poněvadž o této deklaraci bylo stanoveno, že není na újmu případům hlavních zločinců, jejichž trestné činy nelze zvlášť zeměpisně umístiti a kteří budou potrestáni společným rozhodnutím spojeneckých vlád;

      uzavřely tedy nyní vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, vláda Spojených států amerických, Prozatímní vláda Francouzské republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik (v dalším nazývané "Signatáři") jednajíce v zájmu všech Spojených národů, svými řádně zplnomocněnými zástupci tuto dohodu.
. . .

Zavřít
MENU