139/1947 Sb.Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. srpna 1947 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. července 1947 Nabývá účinnosti: 5. září 1947
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU