130/1947 Sb.Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 1947 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. července 1947 Nabývá účinnosti: 22. července 1947
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 92/1949 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1949
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU