115/1947 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 1947 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 1947 Nabývá účinnosti: 4. července 1947
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

Zákon

ze dne 12. června 1947,

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově


      Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1, odst. 1 se poslední věta nahrazuje tímto ustanovením:

      "Obnova se provádí:

a)
novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou;

b)
přístavbou (nástavbou), je-li to v souhlase s platným a vyhovujícím upravovacím plánem, anebo, není-li takového plánu, je-li to odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu;

c)
jinou stavební činností jen, děje-li se tak zároveň s přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou poškozeného objektu nebo - jde-li o činnost samostatnou - odstraňuje-li se jí škoda nákladem větším než 250000 Kčs, u zemědělských usedlostí a rodinných domků a domů obecně prospěšných stavebních družstev škoda nákladem větším než 50000 Kčs;

d)
přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou nebo přístavbou (nástavbou) objektu, který nebyl poškozen v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací a který náleží vlastníku, jehož jiný objekt byl takto poškozen nebo zničen a nemá býti obnoven na svém původním místě, ale jen za předpokladu, že i v tomto případě budou získány potřebné bytové nebo hospodářské jednotky."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU