32/1947 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. března 1947 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. března 1947 Nabývá účinnosti: 1. července 1947
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 74/1980 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1980
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU