222/1946 Sb.Zákon o poště (poštovní zákon)

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 1946 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. listopadu 1946 Nabývá účinnosti: 12. ledna 1947
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 29/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

Zákon

ze dne 7. listopadu 1946

o poště (poštovní zákon)


      Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


I. Poštovní výhrada

§ 1

Vymezení poštovní výhrady

      Stát má výhradní právo dopravovati věci vytčené v § 2, jakož i zříditi a provozovati podnik k dopravě těchto věcí. Souhrn těchto práv tvoří poštovní výhradu.


§ 2

Věci podléhající poštovní výhradě

      (1) Poštovní výhradě podléhají otevřené nebo uzavřené písemnosti, obsahující aktuální sdělení určitým adresátům, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto písemnosti pořízeny.

      (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro písemnosti tam vytčené, dopravované do ciziny, z ciziny nebo v průvozu státním územím.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení poštovní výhrady
§ 2 - Věci podléhající poštovní výhradě
§ 3 - Výjimky z poštovní výhrady
§ 4 - Výkon poštovní výhrady
§ 5 - Ostatní činnost pošty
§ 6 - Služební povinnost pošty
§ 7 - Používání pošty
§ 8 - Poštovní tajemství
§ 9 - Exekuce a zajištění; zadržovací právo
§ 10 - Ostatní oprávnění
§ 11 - Stížnosti
§ 12 - Odpovědnost pošty
§ 13 - Trestné činy
§ 14 - Porušení poštovního zákona
§ 15 - Úprava vládním nařízením
§ 16 - Mezinárodní poštovní styk
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost a provedení
Zavřít
MENU