216/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách

Částka: 094 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. prosince 1946 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. listopadu 1946 Nabývá účinnosti: 6. prosince 1946
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 37/1959 Sb. Pozbývá platnosti: 21. července 1959
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU