54/1946 Sb.Zákon o letním čase

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. března 1946 Autor předpisu: Prozatímní parlament
Přijato: 8. března 1946 Nabývá účinnosti: 26. března 1946
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

54

ZÁKON

ze dne 8. března 1946

o letním čase


      Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

      Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas a určovala jeho počátek a konec.


§ 2

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.

MENU