12016E338Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 192-193 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 25. března 1957 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 338

(bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

1.   Aniž je dotčen článek 5 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření k vypracování statistik, jestliže je to nezbytné k provádění činností Unie.

2.   Při vypracování statistik Unie se dodržuje nestrannost, spolehlivost, objektivita, vědecká nezávislost, hospodárnost výdajů a důvěrnost statistických informací; hospodářským subjektům při tom nesmějí vzniknout nadměrné náklady.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU