12016E167Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIII - KULTURA | Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 121-122 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 167

(bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

1.   Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodost a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.

2.   Činnost Unie je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech:

zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů,

zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu,

nekomerční kulturní výměny,

umělecká a literární tvorba, včetně tvorby v audiovizuální oblasti.

3.   Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy.

4.   Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur.

5.   Ve snaze přispět k dosažení cílů, uvedených v tomto článku:

Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem po konzultaci s Výborem regionů podpůrná opatření, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států,

Rada na návrh Komise přijímá doporučení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU