12016E042Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV | Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 64-64 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 42

(bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Ustanovení kapitoly týkající se pravidel hospodářské soutěže se vztahují na zemědělskou produkci a obchod zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který podle čl. 43 odst. 2 a způsobem v něm stanoveným vymezí Evropský parlament a Rada se zřetelem k cílům uvedeným v článku 39.

Rada může na návrh Komise schválit poskytování podpor:

a)

k ochraně podniků, jež jsou znevýhodněny strukturálními nebo přírodními podmínkami;

b)

v rámci programů hospodářského rozvoje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU