12016A106BISKonsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii##HLAVA III - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#KAPITOLA I - Použití některých ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie#Článek 106a

Publikováno: OJ-C 203, 7.6.2016, s. 40-40 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 106a

1.   Články 7 a 13 až 19, čl. 48 odst. 2 až 5 a články 49 a 50 Smlouvy o Evropské unii a články 15, 223 až 236, 237 až 244, 245, 246 až 270, 272, 273, 274, 277 až 281, 285 až 304, 310 až 320, 322 až 325, 336, 342 a 344 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i Protokol o přechodných ustanoveních se použijí na tuto smlouvu.

2.   V rámci této smlouvy se v ustanoveních uvedených v odstavci 1 a v ustanoveních protokolů připojených k uvedeným smlouvám a k této smlouvě považují odkazy na Unii, na Smlouvu o Evropské unii, na Smlouvu o fungování Evropské unie a na „Smlouvy“ za odkazy na Evropské společenství pro atomovou energii a na tuto smlouvu.

3.   Ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie nemění ustanovení této smlouvy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU