12012E031Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ#Kapitola 1 - Celní unie#Článek 31#(bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 326, 26.10.2012, s. 60-60 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 26. října 2012 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ)

ČÁST TŘETÍ

VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

KAPITOLA 1

CELNÍ UNIE

Článek 31

(bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Společný celní sazebník stanoví Rada na návrh Komise.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU