(EU) 2017/40Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

Publikováno: Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11-19 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 3. listopadu 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 4. září 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU