(EU) č. 1409/2013Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43)

Publikováno: Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 18-44 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropská centrální banka
Platnost od: 13. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 31. prosince 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU