346/2023 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 196/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

346

 

ZÁKON

ze dne 8. listopadu 2023,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o právu petičním

 

Čl. I

 

        Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 6a odst. 1 se slova „jím vytvořený“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Nástroj je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy.“.

 

        2.  V § 6a se doplňuje odstavec  6, který zní:

 

        „(6)  Ministerstvo vnitra může přenést svou působnost podle odstavců 1 a 4 na jiný státní orgán nebo na státem zřízenou anebo založenou právnickou osobu.“.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

Čl. II

 

        Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014 Sb., zákona č. 300/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 167/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 225/2023 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o právu petičním
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU