140/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)

Částka: 070 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. května 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. června 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 185/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

140

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. května 2023

o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ AGROLESNICTVÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření agrolesnictví.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ AGROLESNICTVÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Dotace poskytované v rámci opatření agrolesnictví
§ 4 - Žadatel o poskytnutí dotace
§ 5 - Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví
§ 6 - Žádost o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému
§ 7 - Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém
§ 8 - Změna zařazené výměry
§ 9 - Žádost o poskytnutí dotace na péči o agrolesnický systém
§ 10 - Podmínky poskytnutí dotace
§ 11 - Sazba dotace
§ 12 - Snížení nebo neposkytnutí dotace při nesplnění podmínek
§ 13 - Snížení dotace o 3 %
§ 14 - Snížení dotace o 5 %
§ 15 - Snížení dotace o 10 %
§ 16 - Snížení dotace o 15 %
§ 17 - Snížení dotace o 25 %
§ 18 - Neposkytnutí dotace
§ 19 - Vyřazení a vrácení dotace
§ 20 - Zaokrouhlování
§ 21 - Ohlášení za rok 2023
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
§ 22  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Příloha č. 1 - Seznam keřů, které se nezapočítávají do celkového počtu dřevin
Příloha č. 2 - Seznam dřevin, které se nesmí vyskytovat na dílu půdního bloku při založení agrolesnického systému a péči o něj
Příloha č. 3 - Seznam lesních a ovocných dřevin pro založení agrolesnického systému
Zavřít
MENU