96/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. dubna 2023 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 31. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 200/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

96

 

VYHLÁŠKA

ze dne 31. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., vyhlášky č. 85/2019 Sb. a vyhlášky č. 504/2021 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 odst. 1 se slovo „bezodkladné“ zrušuje.

 

        2.  V § 2 odst. 2 se za slova „služby, je“ vkládají slova „zařízení umožňující“.

 

        3.  V § 2 odst. 3 písm. e) se slova „další možnosti“ nahrazují slovy „jiné prostředky“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU