69/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 140/2023 Sb. s účinností od 1. června 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

69

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření v odvětví vína.

 

        (2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 

a)   zahájením provádění opatření zahájení nové výsadby nebo dosadby nebo provádění investice; v případě, že žadatel zároveň podle žádosti o poskytnutí dotace klučí vinici, rozumí se zahájením započetí provádění opatření klučení této vinice,

b)   novou výsadbou výsadba na celou plochu dílu půdního bloku, na které se před výsadbou nenachází keře révy vinné,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic
§ 4 - Změna odrůdové skladby vinice
§ 5 - Změna typu opěrné konstrukce
§ 6 - Technika zlepšující obhospodařování vinic
§ 7 - Investice
§ 8 - Výše dotace
§ 9 - Výplata dotace
§ 10 - Podmínky pro zachování dotace na opatření investice
§ 11 - Snížení dotace
§ 12 - Neposkytnutí dotace
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU