36/2023 Sb.Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů

Částka: 020 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. února 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. února 2023 Nabývá účinnosti: 11. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 18/2024 Sb. s účinností od 3. února 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

36

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. února 2023

o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů

 

        Vláda nařizuje podle § 95j odst. 2 a § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:

 

§ 1Předmět úpravy

 

        Toto nařízení stanoví

 

a)   formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů,

b)   okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah jejich ověření.

 

§ 2

 

Vzory formulářových podání

 

        (1)  Vzor hlášení zálohy na odvod za druhé odvodové období a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za první odvodové období je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

        (2) Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 3

 

Formát formulářového podání

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzor formulářového podání
§ 3 - Formát formulářového podání
§ 4 - Společné ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Vzor hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů
Zavřít
MENU