2/2023 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

Částka: 002 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. ledna 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 332/2023 Sb. s účinností od 22. listopadu 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

2

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

 

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ ČÁST

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou dotace poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financované z Nástroje pro oživení a odolnost1).

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 

a)   územím se starou stavební zátěží pozemek, popřípadě ucelený soubor souvisejících pozemků, a stavba, která

1.   je součástí tohoto pozemku nebo se na něm nachází a která není způsobilá sloužit stanovenému účelu a není k tomuto účelu využívána, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky poskytnutí dotace
§ 4 - Žádost
ČÁST DRUHÁ - DOTACE NA MALÉ PROJEKTY
§ 5 - Účel použití dotace
§ 6 - Žadatel
§ 7 - Zvláštní podmínky pro poskytnutí dotace
§ 8 - Náležitosti investičního záměru
§ 9 - Výše dotace
ČÁST TŘETÍ - DOTACE NA VELKÉ PROJEKTY
§ 10 - Účel použití dotace
§ 11 - Žadatel
§ 12 - Zvláštní podmínky pro poskytnutí dotace
§ 13 - Náležitosti investičního záměru
§ 14 - Výše dotace
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 15 - Způsobilé náklady a čerpání dotace
§ 16 - Další podmínky použití dotace
§ 17 - Hospodářské využití
§ 18 - Poskytnutí dotace
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU