463/2022 Sb.Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

Částka: 207 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 17/2024 Sb. s účinností od 2. února 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

463

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

 

 

        Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu na ztráty, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, a další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní.

 

        (2)  Toto nařízení dále stanovuje

 

a)   způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu,

b)   období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,

c)    termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a další pravidla pro žádání o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Stanovená cena elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě
§ 3 - Výše stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě
§ 4 - Rozsah dodávky elektřiny za stanovenou cenu
§ 5 - Rozsah dodávky plynu za stanovenou cenu
§ 6 - Stanovení množství elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu při překročení rozsahu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu
§ 7 - Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny nebo plynu na ztráty v distribuční soustavě
§ 8 - Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí
§ 9 - Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
§ 10 - Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
§ 11 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
§ 12 - Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
§ 13 - Pravidla a termín pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU