438/2022 Sb.Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 197 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 201/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

438

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022

o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

        Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

        Výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g odst. 3 písm. a) zákona činí za každé dítě 43 560 Kč za kalendářní měsíc.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
§ 2 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU