323/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Částka: 149 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. října 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. října 2022 Nabývá účinnosti: 28. října 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 12. listopadu 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2022 Sb. s účinností od 12. listopadu 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

323

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

 

 

        Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

 

        V § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, se slova „28. října“ nahrazují slovy „12. listopadu“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU