298/2022 Sb.Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. října 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. října 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 215/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

298

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka

 

 

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Ceny elektřiny a plynu
§ 3 - Výše maximálních cen elektřiny a plynu
§ 4 - Kategorie zákazníků se stanovenou cenou
§ 5 - Postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství elektřiny a plynu za stanovenou cenu
§ 6 - Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny
§ 7 - Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu
§ 8 - Evidence odběrných míst pro napájení elektrické trakce
§ 9 - Oprava prohlášení a výkazů
§ 10 - Způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen za dodávku elektřiny nebo plynu
§ 11 - Přepočet kurzu
§ 12 - Určení obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE
Příloha č. 2 - VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
Příloha č. 3 - VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
Příloha č. 4 - VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
Příloha č. 5 - VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
Zavřít
MENU